Header Ad

Kategórie

Špedičná spoločnosť: 4 tipy ako vylepšiť prepravu

Súčasný špedičný trh sa podstatne rozrastá a preto musia spoločnosti vždy hľadať nové spôsoby, ako sa odlíšiť od konkurencie. Neustále vylepšovanie je nevyhnutné nielen na uľahčenie rastu, ale aj na optimalizáciu procesu zasielateľstva. Pomocou nasledujúcich štyroch tipov zistíte, ako môže špedičná firma vylepšiť spôsob svojej prepravy.

1. Začnite analýzou: Podrobný prehľad o procesoch vo firme

Preprava zásielok vo všeobecnosti nie je jednoduchou úlohou. Aby špedičná spoločnosť mohla vôbec začať s vylepšovaním, mala by mať detailný prehľad o službách, ktoré poskytuje. Zanalyzujte každý faktor aby ste sa dozvedeli, kde a akým spôsobom je potrebné vykonať optimalizáciu. Plánujete transport novej zásielky? Zistite, či doterajší štýl balenia, administratívna činnosť, či výber nákladného vozidla boli vykonávané so zreteľom na šetrenie nákladov a času. Zlepšenie plánovania, vyhodnotenie rizík, či definovanie jednotlivých úloh môže viesť k vyššej produktivite.

Pri nedefinovaných cieľoch a bez štruktúrovaného plánu je komplikované vedieť, ako na dosiahnutie spokojnosti u zákazníkov. Odstráňte všetky náznaky neistoty a to podrobným objasnením pracovných úloh pre zamestnancov. Znížte pravdepodobnosť nedorozumení a prípadných konfliktov, aby nedošlo k zlyhaniu v špedičnom procese a úroveň služieb mohla len rásť.

2. Lepšia komunikácia je kľúčom k úspechu

Špedičná spoločnosť podnikajúca na vnútroštátnej aj medzinárodnej úrovni musí byť takmer v nepretržitom kontakte s partnermi, s ktorými spolupracuje. Efektívna komunikácia je preto veľmi dôležitá. Aj z tohto dôvodu by ste mali zamestnávať špecialistov s bohatými skúsenosťami v oblasti zasielateľstva. Zároveň je potrebné, aby špedičná firma komunikovala profesionálnym spôsobom aj s cieľovou skupinou – zákazníkmi. Pripravte si všetky dôležité podklady, aby ste vedeli odpovedať na často kladené otázky zo strany klientely.

Istý spôsob komunikácie s verejnosťou sa dá tiež zabezpečiť prostredníctvom internetových stránok. Ubezpečte sa, že potenciálny zákazník nájde na stránke potrebné informácie o poskytovaných službách. Investovanie času do budovania a udržiavania vzťahov je skvelým krokom k úspechu a zviditeľneniu. Špedícia by mala vedieť pracovať podľa potrieb zákazníkov a vymyslieť pre nich to najlepšie riešenie.

3. Preprava zásielok: Rozšírte portfólio služieb

Cestná nákladná preprava zásielok je jedna zo základných služieb, ktoré by mala poskytovať solídna špedičná spoločnosť. Avšak v dnešnej uponáhľanej dobe sa nároky na transport tovaru navyšujú. Je potrebné myslieť na spôsob, ako transport tovaru zabezpečiť čo možno najrýchlejším spôsobom, vo väčšom objeme a na dlhšie vzdialenosti. Špedícia sa dá vylepšiť aj tak, že nadviažete spoluprácu s partnermi na medzinárodnej úrovni a rozšírite portfólio služieb – napríklad o letecký, či lodný prevoz tovaru. Špedičná firma, ktorá dokáže vyhovieť každej špecifickej požiadavke vo výsledku vytvorí dobré a spoľahlivé meno.

4. Údržba vozidiel ako prevencia pred omeškaním

Bez pravidelnej údržby vozidiel by špedícia strácala svoju úroveň produktivity. Odstávka vozového parku z dôvodu poškodenia komponentov na dodávkach či kamiónoch výrazne ovplyvní celý dodávateľský reťazec. Aby ste predišli vzniku porúch, zaistili vodičom bezpečnú jazdu a maximalizovali dostupnosť akéhokoľvek typu vozidla, mali by ste zostaviť plán kontroly a údržby vozidiel. Periodicitu preventívnych kontrol stanovte v závislosti od typu a modelu vozidla, či počtu najazdených kilometrov. Na vykonávanie údržby poverte kompetentnú osobu, teda odborníka vo svojom obore a pre jednoduchší výpočet budúcich nákladov si zaznamenajte informácie o každej údržbe a výmene komponentov, ktorá ju sprevádzala.

    Pridajte komentár

    Vaša emailová adresa nebude zverejnená.*