Header Ad

Kategórie

Aby bolo všetko bezpečné

Počuli ste už o možnosti získania certifikátu bezpečnosti? Ak nie, tak dovoľte, aby sme vám tento druh certifikátu objasnili. Reč je o norme ISO 45001:2018, predtým sa jednalo o OHSAS 18001. Jedná sa medzinárodne uznávané špecifikácie, ktoré slúžia na posudzovanie systémov manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Vznikla ako výsledok naliehavých požiadaviek organizácií, ktoré chceli docieliť to, aby bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci boli posudzované a certifikované. Ich požiadavka bola efektívna a jej základom sa stala identifikácia všetkých možných rizík na pracovisku. Zároveň zahrňuje aj efektívny spôsob minimalizovania možného poškodenia zdravia zamestnancov a s tým súvisiace dôsledky.

Prínosy OHSAS 18001:

  • Preukázanie plnej legislatívy
  • Minimalizácia rizík a dôsledkov
  • Možné zníženie nákladov, ktoré súvisia s nehodami na pracovisku
  • Úspory na pokutách

Okrem týchto základných výhod prináša aj mnoho ďalších.

Šťastie praje odvážnym

Bojíte sa začať podnikať? Šťastie praje odvážnym. Nebojte sa vykročiť zo zóny svojho komfortu a spoľahnite sa na ready made sro.

Hlavnou výhodou kúpy ready made sro je úspora času a vyhnutie sa byrokracií na úradoch. Takéto založenie firmy trvá v priemere päť rokov.

Čo však samotná ready made spoločnosť je? Sú to spoločnosti, ktoré boli založené za účelom ich predaja. Nemajú žiadne konkrétne pohľadávky a záväzky, dokonca ani doposiaľ nevykonávali žiadnu činnosť.

Pre koho je táto spoločnosť vhodná? Najmä pre ľudí, ktorí potrebujú čo najrýchlejšie vykonať obchod, no nemajú čas na založenie novej s.r.o. spoločnosti alebo sa im nepáči vidina vloženia základného imania vo výške päťtisíc eur.

Pri predaji už založenej ready made spoločnosti je následne možné zmeniť jej meno, sídlo a rovnako aj ďalšie údaju podľa vašich požiadaviek.

    Pridajte komentár

    Vaša emailová adresa nebude zverejnená.*