Header Ad

Kategórie

Konečne vo svojom!

Už dlho zúžite po niečom vlastnom? Chcete prestať byť kontrolovaní vašimi rodičmi, a tak už máte pocit, že sa zvládnete úplne osamostatniť? Tak možno je ten správny čas na kúpu alebo na prenájom vlastného bytu. Bývanie vo vlastnom je veľkým krokom k úplnej nezávislosti. Vždy si treba dvakrát premyslieť, či budete zvládať platiť všetky poplatky a aj podľa toho sa rozhodnúť, či chcete alebo nechcete ísť do svojho.

Spoľahlivá správa bytov Bratislava je presne to, čo hľadáte. Ak teda hľadáte spoľahlivú a modernú správcovskú spoločnosť, tak jediné, čo vám stačí urobiť je vyhľadať si dané informácie na internete. Rovnako, sú na internete dostupné aj kontakty na dané správcovské spoločnosti. Pracovník danej firmy vám bez problémov poradí a rovnako aj pripraví cenovú ponuku na výkon správy vašej nehnuteľnosti.

Čo treba robiť, ak nie ste spokojní so správcom bytového domu?

Nie ste spokojní so službami správcu vášho bytového domu? Nemusíte zúfať, prinášame vám spôsob ako efektívne vymeniť správcu bytového domu.

Ak ste sa teda definitívne rozhodli, že nie ste s daným správcom domu spokojný, tak je treba ukončiť zmluvný vzťah. Treba byť však obozretný a postupovať v súlade a uzatvorenou a platnou zmluvou. Na pamäti treba mať najmä nasledovnú vyhlášku:

„Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome uzatvoria so správcom písomnú zmluvu o výkone správy. Zmluva o výkone správy, jej zmena alebo jej zánik sa schvaľuje nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome. Schválená zmluva o výkone správy alebo jej zmena, alebo jej zánik je záväzný pre všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, ak je podpísaný nadpolovičnou väčšinou vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome a správcom. Správca je povinný schválenú zmluvu alebo jej zmenu doručiť každému vlastníkovi bytu a nebytového priestoru v dome. Na doručovanie sa vzťahuje osobitný predpis. 12e) Zmluva o výkone správy obsahuje najmä“ (§ 8a ods. 1 Zákona o bytoch)

    Pridajte komentár

    Vaša emailová adresa nebude zverejnená.*